Felhasználási feltételek támogatottaknak

Kedves Támogatásra várók és Támogatottak!

Az Adománybank oldalunk célja, hogy a segítsük a családokat a betegség okozta nehéz anyagi helyzetben.  Kizárólag akkor tudjuk megtenni, ha a támogatási célcsoportunkba tartozik, akinek a számára a gyűjtést indítását szeretnétek és rendelkezésre áll ehhez minden szükséges dokumentum. (tartósan beteg vagy fogyatékkal élő és 0-38 éves korig)

A gyűjtések a támogatott fényképét, keresztnevét, életkorát, diagnózisát és kórtörténetét tartalmazzák, illetve a gyűjtési célt és ehhez szükséges összeget az oldalon megjelenéskor. A fényképek közepén átlátszó vízjellel az Alapítvány adószáma látható, hogy ne legyenek mások által felhasználhatók. Ennyi lesz nyilvános, ez megjelenik a „Segítő projektek”-ben, majd áthelyezzük a „Lezárult projektek”-be, ha a gyűjtési összeg megvalósul vagy lejár a gyűjtés ideje. Ezzel a támogatottak személyiségi jogait próbáljuk védeni. Így a nyilvánosság számára nem beazonosíthatóak a támogatottak, és a támogatók sem tudják felvenni veletek a kapcsolatot. Eleget kell tennünk az adatvédelmi kötelezettségeinknek. Ha saját közösségi oldalatokon osszátok a gyűjtést, akkor ismerőseitek tudni fogják, hogy kiről szól a gyűjtés, ez a ti saját döntésetek.

Előfordul, hogy a támogató szeretné veletek felvenni a kapcsolatot, akkor azt jelezzük felétek és minden esetben nektek kell elönteni, hogy ezzel kívántok-e élni. Eddigi tapasztalataink szerint alakultak ki barátságok, de előfordultak negatív vélemények is elvétve.

Lehetőség szerint az általunk készített „Orvosi igazolás”-t kérjük, de elfogadunk másféle dokumentumot is. Kizárólag emiatt nem kell orvoshoz mennetek. Külföldi gyógykezelésre való hivatkozást csak a leendő kezelő intézmény befogadó nyilatkozata alapján tudjuk elfogadni, önmagában a szándék kevés, sajnos keveseket fogadnak. TAJ számot minden dokumentumról töröljetek ki!

A támogatások összegei az Alapítvány elkülönített bankszámlájára érkeznek, ezen a számlán más pénzforgalom nem történik. Az utalások tárgyhónapját követő hónap 15. napjáig az Alapítvány a beérkezett támogatásokat támogatottakként összegzi és továbbutalja a bankszámlaszámukra. A bankszámlakivonatainkat láthatják a támogatottak, melyhez az elérhetőségét megadjuk. A bankkivonatokon a támogatók nevét, számlaszámát kitöröljük, csak a gyűjtések kódja és támogatási összeg fog látszani. (Tehát, ha a támogatottat Józsikának hívják, akkor van kódja a gyűjtésénél, például Józsika999. Ez lesz látható, illetve a többi kódos gyűjtés, és az összeg. A májusi támogatásokat július 15-ig utaljuk el számára.)

Ha valaki beteg és ezzel kapcsolatos adatait használjuk a gyűjtése miatt, írásban kell engedélyeznie, tehát mindenkinek, aki ezen az oldalon megjelenik! Különleges adatnak minősülő egészségügyi adatokat kezelünk, így 18 éven aluli gyermek, vagy cselekvőképességében korlátozott nagykorú személy törvényes képviselőjének, illetve 18 évét betöltött cselekvőképes személynek a gyűjtés indítása előtt írásban kell nyilatkoznia ezen adatai kezelésnek engedélyezéséről az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, amit emailban vagy postán részére megküldünk. Ez egy 5 oldalas formanyomtatvány az orvosi igazolással együtt, melyet postai úton kell visszaküldeni vagy PDF fájlban szkennelve emailban. Másként elfogadni nem áll módunkban.

A gyűjtések indításának elbírálási jogát az Alapítvány fenntartja, másféle dokumentumot is bekérhet. Amennyiben a kérelmezett gyűjtés nem felel a felállított kritérium rendszernek, az Alapítvány az adatokat megsemmisíti, és nem indít gyűjtést.

Csak olyan gyűjtéseket tudunk a gyűjtést indító kérelmére törölni, melyre nem érkezett támogatás.

A gyűjtésekhez szükséges a beteg története, ami 15-20 mondat legyen: hogyan derült ki a betegség, mi történt a betegség diagnosztizálása óta, milyen a szociális és családi háttér, milyen célból szeretnétek a gyűjtést. Nem tudunk mit kezdeni az olyan nyúlfarknyi szövegekkel, hogy „gyermekem nagyon beteg, mi szegények vagyunk, nincs pénzünk, segítsenek”. Átírjuk a szöveget, hogy jó legyen, de ennyi kevés ahhoz, hogy azzal dolgozni tudjunk.

A támogatások közjóléti célra juttatott adománynak minősülhetnek, akkor, ha a kért célra kerülnek felhasználásra, amit igazolni tudni kell névre szóló számlákkal. (Tehát a példánkban szereplő Józsika999 számára érkezett 151 ezer forint, hogy legyen „steril szobája”. Minden szoba kialakítással kapcsolatos költség elszámolható, ha Józsika szülei az üzletben kérnek azokról névre szóló számlát. Ha nincs kiadási számlájuk, akkor viszont nagy a gond, mert nem minősül közjóléti célra juttatott adománynak, amit véleményünk szerint az szja bevallásban fel kell tüntetni, mert meghaladja a 150 ezer forintot az összeg. Mindenki számára javasoljuk szakértő véleményének kikérését, leírásunk nem minősül annak.)

Bővebb információk az alábbiakban:

Adománybank célja
A Kosztyu Ádám Alapítvány Adománybank projektje gyermekek, fiatalok részére közösségi gyűjtést koordinál, egészségügyi állapotukból adódó kritikus élethelyzetük javítása céljából. Az Alapítvány fenntartja magának a jogot, hogy elbírálja, hogy a gyűjtési cél és ahhoz szükséges dokumentumok megfelelnek-e az alábbiakban felsoroltaknak. Az Adománybank feladata, hogy a segítségre váróknak a közösségi összefogás erejével anyagi támaszt nyújtson, közvetítő és koordináló szerepet betöltve.

A gyűjtések zöme fiatalkorú, vagy cselekvőképességében korlátozott személy számára történik, ebben az esetben a Kapcsolattartó, a törvényes képviselő, aki köteles a támogatást fiatalkorú vagy cselekvőképességében korlátozott gyermekére hivatkozott célra felhasználni!

Az ezzel kapcsolatos jogszabályok megtalálhatók: http://www.szoszolo.hu/06tanulmanyaink/230114.somfai.htm

Támogatottak körének meghatározása
·         rákos,

·         tartósan beteg,

·         fogyatékkal élő gyermekek és felnőttek (0-38 éves korig).

Rossz anyagi körülmények miatt nem áll módunkban gyűjtést indítani egészséges személyek számára!

Projektindítás, azaz gyűjtés
A betegség fennállását minden esetben igazolni szükséges az Alapítvány felé. A támogatandó személy, vagy törvényes képviselője az oldalon található Projektindítás űrlap segítségével küldhet az Alapítvány részére kérelmet. Amennyiben a szükséges kritériumoknak az egyéni gyűjtés megfelel, az Alapítvány felveszi a kapcsolatot a támogatásra váróval, írásbeli nyilatkozatott kér a GDPR szabályzata szerint, és a gyűjtés megjelenik a Segítő projekt-ekben.

Támogatáshoz szükséges dokumentumok meghatározása
1.       Orvosi igazolás

2.      Egyéb szükséges dokumentumok
·         Külföldi gyógykezelés: befogadó intézmény nyilatkozata.

·         NEAK által nem támogatott terápia: kezelő intézmény, terápiás központ fogadónyilatkozata és árajánlata.

·         NEAK által nem finanszírozott eszköz: szakorvosi javaslat, terápiás javaslat és árajánlat.

Fontos tudni: a Támogatási űrlap-ra feltölthetők ezen dokumentumok, kizárólag oldalhű formátumban szkennelve, a következő formátumokban: pdf jpg, png., Amennyiben ez a lehetőség nem áll rendelkezésre, a szükséges dokumentumok másolatai postai úton eljuttathatóak az Alapítvány címére: KELL Alapítvány 3980 Sátoraljaújhely Árpád u.1.

Támogatási cél meghatározása
Kérjük, a támogatott személy történetének leírását 15-20 mondatban.

A történet tartalmi felépítése tartalmazza:

·         a betegség előzményeit hogyan derült ki a betegség?

·         a kórtörténetet: diagnózist és, hogy mi történt a betegség diagnosztizálása óta?

·         szociális hátteret: családanyagi viszonyai, lakhatási körülmények bemutatása,

·         gyűjtési cél és összeg meghatározását és annak indokoltságát, szükségességét.

Egyéb megküldendők
A kérelemhez csatolni szükséges 3 darab megfelelő minőségű fényképet, mely a gyűjtés közzétételéhez szükségesek. A fényképeken kizárólag a támogatott szerepelhet. Ezek kizárólag elektronikusan küldhetők!

Fontos tudnivaló
A kérelem kitöltésével és a projekt elindításával a Támogatott vagy Törvényes képviselője beleegyezését adja, hogy a kérelemhez csatolt fényképeket és videókat, történeteket a Kosztyu Ádám Alapítvány promóciós célra felhasználhatja. A beleegyezés utólagosan nem visszavonható!

A Támogatott/Kapcsolattartó törvényes képviselő az űrlap elküldésével kijelenti, hogy a kitöltött adatok a valóságnak megfelelnek, a gyűjtésből származó pénzt a megjelölt célra fordítja.

Adománybank oldalra való felkerülés egyértelműen a felhasználási feltételek tudomásul vételét és elfogadását jelenti..

A gyűjtéslejárata után a Lezárult projektek menüpontba kerülnek a gyűjtések, innen nem törölhetőek.

Adózás

Rászoruló magánszemélynek a 150 ezer forint feletti juttatások esetében nem kell illetéket fizetnie közjóléti célra juttatott adománynak minősülő támogatásokról. Illetékfizetés alól mentes ügyleteket be kell jelentenie a NAV-hoz.

2012. évi LXIX. törvény 2. § Az Itv. 17. § (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Mentes az ajándékozási illeték alól:)

„a) a tudományos, művészeti, oktatási, közművelődési, közjóléti célra juttatott ajándék megszerzése és az ilyen célú közérdekű kötelezettségvállalás (alapítvány) alapján történő vagyonszerzés, továbbá a jótékony célú közadakozásból származó vagyoni érték megszerzése;”

Javasoljuk, konzultáljon könyvelőjével vagy kérjen szakhatósági állásfoglalást a NAV-tól! Az Alapítvány véleménye nem minősül annak!

Adózik-e, aki temetésre gyűjt?

https://adozona.hu/archive/20110207_belviz_penzbeli_felajanlas

A Kosztyu Alapítvány az Adatvédelmi és Adatkezelési szabályzatának, mely az Adománybank adatkezelési szabályzata menüpontban található, megfelelően kezeli a rábízott adatokat, azokat harmadik fél részére nem adja ki.