Támogatás menete

A Támogató a „DONATE NOW” gomb lenyomásával vállalja, hogy az általa felajánlott összegét a Kosztyu Ádám Alapítvány számlájára: 11734138-20016973 megfizeti, utalással vagy bankfiókban indított pénzbefizetéssel. Továbbá a Támogató nem kelt felelőtlen vásárlási szándékkal hamis reményeket azokban, akik javára a gyűjtés történik, tehát a piros színű „DONATE NOW” gomb leütése után 8 napon belül a Támogatottnak szánt, az általa leütött összeget elutalja.

Fontos tudni, hogy a a „DONATE NOW” gomb leütésével a támogatás összege nem fog megjelenni az oldalon, a rendszerünk kiküld egy visszaigazoló levelet az info@adomanybank.hu email címről és ha a számlánkra beérkezik a támogatás, akkor tesszük a támogatás összegét láthatóvá, aktívvá.

Számlavezető bank: OTP BANK NYRT.

Számlatulajdonos neve: Kosztyu Ádám Emlékére a Leukémiás, Daganatos és Zemplén Fogyatékos Gyermekeiért Alapítvány

Számlaszáma: 11734138-20016973

IBAN: HU17 1173 4138 2001 6973 0000 0000

SWIFT/BIC: OTPVHUHB

Közlemény:

A gyűjtés alján található kód, mely keresztnévből és három darab számból áll. Ennek hiányában a támogatott nem lesz beazonosítható!

Közlemény / megjegyzés rovatba kérjük beírni a támogatott kódját és közjóléti célra juttatott ajándék!

A támogatások összegei az Alapítvány elkülönített bankszámlájára érkeznek, ezen a számlán más pénzforgalom nem történik. Az utalás tárgyhónapját követő hónap 15. napjáig az Alapítvány a beérkezett támogatást támogatottakként összegzi és továbbutalja a Támogatott bankszámlaszámára. A bankszámlakivonatainkat láthatják a támogatottak, melyhez az elérhetőségét megadjuk. A bankkivonatokon a támogatók nevét, számlaszámát kitöröljük, csak a gyűjtések kódja és támogatási összeg fog látszani. (Tehát, ha a támogatottat Józsikának hívják, akkor van kódja a gyűjtésénél, például Józsika999. Ez lesz látható, illetve a többi kódos gyűjtés, és az összeg. A májusi támogatásokat július 15-ig utaljuk el számára.)

Az Adománybank oldalra kizárólag megfelelő és hiteles dokumentumokkal igazolt gyűjtések kerülnek, melyek valódiságához nem fér kétség. A támogatásra várókat sok esetben az Alapítvány tagjai személyesen ismerik, munkájuk során, a gyermekonkológiákon kezelt gyermekekkel rendszeres kapcsolatban állnak.

A támogatottak beazonosíthatósága nem lehetséges, személyes kapcsolatfelvételhez kérjenek engedélyt minden esetben a támogatni kívánt családoktól az Alapítványon keresztül! A gyermekonkológiák nem látogathatók, az ott kezelt betegek közösségbe nem mehetnek! Mindez a támogatottak érdekeit szolgálja. 15 éve dolgozunk hitelesen, fogadunk támogatásokat, azokat hiánytalanul utaltuk és utaljuk tovább, kezelési és egyéb költséget nem számítunk fel. A támogatottak megbíznak bennünk, és sosem éltünk vissza a bizalmukkal.

A Támogató azzal, hogy belépett az Adománybank rendszerébe, hozzájárul ahhoz, hogy a hírlevél címlistájába bekerüljön az email címe. A hírlevélről bármikor le tud iratkozni a hírlevélben található „Leiratkozás” nevű linkre.
A Kosztyu Alapítvány az Adatvédelmi és Adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli a rábízott adatokat, azokat harmadik fél részére nem adja ki.

Regisztráció és belépés:
• Facebookos felhasználói névvel: Connect gomb.
• Annak hiányában regisztrációval: Regisztráció

Moderálás
Mások szidalmazása, negatív vélemény megfogalmazása, vallási, politikai, etnikai jellegű megnyilvánulások, étrendkiegészítők reklámozásai és egyéb reklámok törlésre kerülnek, valamint az etikátlanul tevékenykedő felhasználók.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet kíván mondani a Kosztyu Alapítvány mindazoknak, akik mind anyagi, mind erkölcsi támogatást nyújtanak az oldalunkon keresztül.

Célzott támogatás

Célzott támogatás esetén, amikor valamelyik támogatott részére nagyobb összegű támogatást kíván utalni gazdálkodási-vállalkozási tevékenységet végző jogi személyiségű társas vállalkozás, intézmény az adomány után adókedvezmény vehető igénybe. Az Alapítvány közhasznú szervezetként adóigazolás kiállításra jogosult.

Ha támogatása után adókedvezményt kíván igénybe venni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Alapítvánnyal! Kapcsolat: Pásztor Marianna:+36-20-4346201

Az Alapítványhoz az adóigazoláshoz szükséges adatokat el kell juttatni: kosztyuadam@gmail.com email címre (gazdálkodó-vállalkozó szervezet neve, székhelye, adószáma). Alapítványunk a számlájára beérkezett teljes összeget 72 órán belül utalja a támogatott számlájára, azt semmiféle kezelési vagy egyéb költség nem terheli, ezeket az Alapítvány fedezi.
Minden esetben konzultáljon könyvelőjével, aki számára a szükséges dokumentumokat megküldjük kérésére, még az utalás megindítása előtt, a szükséges jogszabályi háttérrel együtt!

Adataink
Kosztyu Ádám Emlékére a Leukémiás, Daganatos és Zemplén Fogyatékos Gyermekeiért Alapítvány
Rövidített név: KELL Alapítvány
Adószám: 18418299-1-05
Számlaszám: 11734138-20016973-00000000
Törvényszéki bejegyzés száma: 861/1995
Közhasznúsági bejegyzés száma: 15.Pk./861/1995/53.szám
Székhely és levelezési cím: 3980 Sátoraljaújhely Árpád utca 1.

A megjegyzés rovatba a támogatott nevét és kódját kell beírni és Közjóléti célra juttatott ajándék szöveget.

Adomány kedvezménye célzott támogatás vagy adományozás esetében

Forrás: http://www.nav.gov.hu/data/cms320018/41._sz._fuzet_A_tarsasagi_ado_alapveto_szabalyai.pdf
Csökkenti [50] az adózás előtti eredményt a közhasznú szervezetnek a közhasznú tevékenysége [51] támogatására – bármely formában: pénz, eszköz, szolgáltatás – nyújtott adomány [52] összegének 20 százaléka, illetve tartós adományozási szerződés [53] esetén az adomány összegének 40 százaléka, de együttesen legfeljebb az adózás előtti eredmény összege. Az adomány összege – az előzőek szerinti csökkentő tétel mellett – elismert költség az adóalapnál, azaz nem kell azzal megnövelni [54] az adózás előtti eredményt, ha az adományozó rendelkezik az adományban részesülő szervezet által az adóalap megállapítása céljából kiállított igazolással.

Jogszabályi helyek
• [48] Tao. tv. 18. § (1) bekezdés b) pont
• [49] Tao. tv. 18. § (6) bekezdés
• [50] Tao. tv. 7. § (1) bekezdés z) pont
• [51] Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény [Ectv.] 2. § 20. pont
• [52] Tao. tv. 4. § 1/a. pont
• [53] Ectv. 2. § 27. pont
• [54] Tao. tv. 3. számú melléklet B/17. pont